Att synkronisera/importera kontakter till din telefon eller e-postklient (vCards)

Det finns olika möjligheter att överföra kontaktuppgifter för BTH:s personal till din telefon eller e-postklient. Vilket sätt du ska använda beror på vilken e-postklient du använder samt hur du synkroniserar din telefon.

I Lotus Notes kan din personliga adressbok finnas i en central kopia på servern samt i en lokal (personlig) kopia på din dator.

Synkronisera BTH:s gemensamma adressbok till dina lokala (personliga) kontakter i Lotus Notes

Du kan själv välja om du vill synkronisera hela BTH:s adressbok eller om du vill välja ut en eller flera sektioner/enheter.

Öppna programmet med Ctrl-O och välj sedan London/Server/BTH som server. Gå vidare till mappen applications och därefter Synchronize BTH Staff Contacts to local Contacts. Följ därefter instruktionerna i programmet (endast på engelska).

Synkroniseringsprogrammet håller reda på de personer som tidigare synkroniserats över. Om du synkroniserar igen så läggs nya personer till, befintliga personer uppdateras och de som slutat tas bort.

Öppna applikationen för synkronisering av kontakter (stor) (

Att synkronisera din lokala personliga adressbok till din mobil via Lotus Notes Traveler

För att synkronisera till din mobil via Traveler måste du först synkronisera dina lokala (personliga) kontakter (i Lotus Notes) till din webbadressbok på servern (som är en del av din e-postdatabas och är tillgänglig från webbmailen).

Första gången du synkroniserar måste du först aktivera möjligheten att synkronisera din lokala (personliga) adressbok med din adressbok på webben. Detta gör du i inställningarna i din Lotus Notes-klient. Välj File, Preferences, Contacts och bocka för valet Enable 'Syncronize Contacts' on the Replication and Sync tab.

För att sedan påbörja synkroniseringen gå in via Open, Replication and Sync.

Öppna 'Replication and Sync'

Bocka för Synchronize Contacts och välj därefter om du vill starta replikeringen manuellt (Start Now) eller om du vill schemalägga den.

Synkroniseringsfliken i Lotus Notes

Hur du sedan använder Traveler för att synkronisera din webbadressbok med din telefon kan du läsa mer om på sidan:

Synkronisering med Traveler

Ladda hem kontaktuppgifter (vCards) från BTH:s webbadressbok

Från BTH:s webbadressbok kan du ladda hem kontaktuppgifter för enskilda personer, en sektion/enhet eller för hela BTH. Kontaktuppgifterna kommer i ett format som heter vCard (version 3.0).

Du kan sedan importera din vCard-fil i ditt e-postprogram eller i din mobiltelefon. Tänk på att detta är en engångsimport (importerar du igen kommer du att få dubletter) och att du fortsättnigsvis får uppdatera dina kontakter manuellt.

Filen som exporteras använder teckenuppsättningen UTF-8. Om det är möjligt, välj detta teckensitt i din klient när du ska importera så blir det rätt.

Det finns e-postprogram och telefoner som inte helt följer vCard-standarden, i Outlook kan man t. ex. inte importera mer än en person per vCard-fil.

Använd inte dessa vCard-filer för importer till Lotus Notes.

Redigera
Share Dela