Forskningsområden vid BTH


Nedan presenteras BTH:s olika forskningsområden:

Aktuella projekt

Henrik NyAnsvarar för Sveriges ledande elbilssatsning

Green Charge - projektet där företag, högskola, kommuner, landsting, länsstyrelser och regionförbund tillsammans arbetar för ett hållbart införande av elfordon och infrastruktur för elladdning. Projektet kombinerar praktiska demonstrationer med forskningsutvärderingar.

Läs mer om Hållbar utveckling

Henric JohnssonÖkar sjösäkerheten i Östersjön

BTH är en av grundarna till Baltic Maritime Science Park – ett internationellt kluster inom sjösäkerhet. Klustrets uppgift är att koppla samman myndigheternas behov av säkra lösningar med forskningens utveckling av ny teknik och industrins förmåga att skapa kommersiella produkter och tjänster. Projektet är utsett till flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjön.

ChristelKopplar ihop IT med sjukvården

Forskningen inom tillämpad hälsoteknik vid BTH fokuserar på att hitta smidiga IT-lösningar som både tar ett helhetsgrepp men även ser individens perspektiv.  Man belyser även hur IT framgångsrikt kan användas i kommunikationen mellan patienten och hälso- och sjukvården.

MatsUnderlättar sökandet av nödställda till havs

Syntetisk aperturradar (SAR) har stora fördelar jämfört med vanliga optiska kameror. SAR har förmågan att avbilda stora markområden från till exempel rymden med hög upplösning och oberoende av väder och ljusförhållande. Med SAR kan vi till exempel mäta glaciärers rörelser och lättare hitta nödställda till havs.

Martin BoldtGer polisen stöd i datainsamlingen

För att lösa fler seriebrott arbetar BTH tillsammans med polisen i att designa och utveckla IT-system som ger ökad kunskap om inbrott i permanentbostäder och förbättrar utredningarna. Ett annat mål är att utveckla ett strukturerat och bestående samarbete mellan polismyndigheterna.

 

JohannaMinimerar tågförseningarna

Forskningsprojektet är finansierat av Trafikverket för utveckling och demonstration av matematiskt beräkningsstöd för tågtrafikledning. Beräkningsstödet ger förslag på hur tågtrafiken ska kunna omplaneras och vilka konsekvenser det får.

Tobias LFörbättrar industrins konkurrenskraft

För att öka svensk industris konkurrenskraft och för att utveckla framtidens hållbara produkt-tjänstesystem bygger BTH en forskningsmiljö kring innovativ produktutveckling. KK-stiftelsen stöttar projektet som ska arbeta med frågor som berör innovativ produktutveckling, hållbarhet, förändringsförmåga och beslutsstöd.

Läs mer om forskning inom Maskinteknik

MartinFörbättrar förutsättningarna för nyföretagande

Forskningen handlar om att förbättra förutsättningarna för nyföretagande. Den visar på vilka effekter innovationer har på den regionala och nationella tillväxten, vilka egenskaper som kännetecknar innovativa företag och hur nationell och regional policy påverkar företagsdynamik och innovation.

JanaGör framtidens städer hållbara

Forskningen i fysisk planering fokuserar bland annat på planering för hållbar stadsutveckling, det vill säga planering, utformning och förvaltning av det urbana rummet och vilka utmaningar det medför att skapa en hållbar stadsplanering.

Share Dela
Redigera