Kontakter


Övergripande frågor om BTH:s forskning
För övergripande frågor kring BTH:s forskning, kontakta våra dekaner:

Professor Claes Wohlin, dekan vid fakulteten för datavetenskaper.
Professor Tobias Larsson, dekan vid fakulteten för teknikvetenskaper.

Frågor om forskningsfinansiering
Vill du som är forskare ha hjälp med projektfinansiering, kontakta Eva-Lisa Ahnström på Grants office, e-post: eva-lisa.ahnstrom@bth.se

Kontakt för övergripande frågor om utbildning på forskarnivå

forskningforskarniva@bth.se


Share Dela
Redigera