Kompetensutveckling

Inom BTH finns mycket kompetens och kunskap som din organisation kanske skulle kunna dra nytta i arbetet med att utveckla kompetensen hos din egen personal. En möjlighet är naturligtvis att dra nytta av BTH:s breda utbud av ordinarie utbildning i form av längre program och kortare kurser vilka söks i konkurrens med andra potentiella studenter. Information om aktuellt utbud och ansökningsinformation hittar du här.

8

Eftersom det kanske är svårt för din personal att följa våra ordinarie utbildningar har högskolan också möjligheter att erbjuda uppdragsutbildningar som kan skräddarsys för att passa dina specifika behov och önskemål vad gäller innehåll och genomförande.

 

Ett annat sätt är att låta studenter undersöka problem och idéer kopplade till kärnverksamheten kan ni som företag och organisationer utvecklas och ta in nya perspektiv.

Information om aktuella arrangemang så som öppna föreläsningar och seminarier  hittar du i BTH:s kalendarium.

Share Dela
Redigera