Personalförsörjning

Har du behov av att långsiktigt förstärka din organisation eller under en kortare tid utöka din kapacitet kan du kanske hitta vad du söker bland BTH:s studenter.

2

Varje år tar närmare 900 studenter vid BTH sin examen och är redo för arbetslivet. Drygt hälften av dessa tar examen på avancerad nivå (magister- eller mastersexamen) och varje år har vi också omkring 20 examina på forskarnivå. Merparten av studenterna kommer från tekniska utbildningar men BTH utexaminerar också ekonomer, planarkitekter och sjuksköterskor ivriga att hitta sitt första jobb. Merparten av studenterna är dessutom mycket intresserade av extraarbete redan under sin studietid och inte bara då de tagit examen.

BTH erbjuder olika sätt för dig att komma i kontakt med högskolans studenter. Via BTHs CareerGate kan du annonsera och därigenom nå en bred grupp studenter och vi kan också hjälpa dig att komma i kontakt med särskilda grupper av BTH-studenter.

 

Du kan också ta hjälp av våra studenter i ditt utvecklingsarbete. Studenterna arbetar då med en arbetsuppgift som ni formulerat inom ramen för en kurs.

Har du ett mer långsiktigt intresse av högskolans utbildningar och vill vara med och påverka vad framtida studenter lär sig, finns också möjlighet att medverka i de programråd som finns kopplade till BTH:s olika utbildningar.

Blekinge Studentkår anordnar årligen någon form av arbetsmarknadsdagar där du har möjlighet att presentera din organisation för studenterna.

 

 

Share Dela
Redigera