Samverkan med forskare

När kompetenser från högkolan, näringsliv och omgivande samhälle arbetar tillsammans leder det ofta till att forskningsresultat snabbare kan komma samhället till nytta. Samhällsrelevansen är en stor och viktig del av vår forskning och vi är öppna för samverkan i olika former inom våra forskningsområden. Det kan handla om allt från att dela erfarenheter och idéer till att samla forskningsresurser och dela finansiering.

Forskning och utveckling är en stor del av BTH:s verksamhet och det pågår ständigt flera spännande forskningsprojekt. Forskningen är huvudsakligen organiserad i områden som speglar vår profil tillämpad IT

Mer information om vad vi gör på BTH återfinns under forskningsområden.

sam

Share Dela
Redigera