Samverkan med skolor

BTH arbetar med skolsamverkan i flera former. Det kan handla om studiebesök, kurser för gymnasieelever som ger högskolepoäng, projekt inom specifika ämnen för elever eller kompetensutveckling av lärare och studie- och yrkesvägledare.

sam

Grund- och gymnasieskolor

Vi välkomnar samarbete med gymnasieskolor för att övergången mellan gymnasieskola och högskola ska bli så smidig som möjligt. För BTH:s rekrytering är det extra viktigt att både lärare och elever får inblick i högskolans grundutbildning och forskning.

Gymnasiebesök

BTH gör runt 160 besök vid gymnasieskolor runt om i Sverige varje år. Ett sådant besök utformas i samarbete med gymnasieskolan. Dessa besök innehåller ett eller flera seminarium samt möjligheten till frågestund vid ett bokbord. Det är både studentambassadörer och informatörer som åker runt och besöker gymnasieskolorna i Sverige.

Studiebesök

Studiebesök utformas i samråd med den grund- eller gymnasieskola som önskar besöka BTH. Här erbjuds flera olika aktiviteter i form av rundvandring på campus, seminarier och workshops. Tänk på att vara ute i god tid!

Kontakta oss gärna

Daniel Granello
daniel.granello@bth.se

Share Dela
Redigera