Våra erbjudanden

sam

Det finns mycket som BTH kan erbjuda aktörer i vår omgivning men många gånger kanske det behövs en direkt kontakt med en enskild lärare eller forskare för att precisera hur vi kan samverka för att skapa ömsesidig nytta. För att öka våra möjligheter att bättre hjälpa er att hitta rätt resurs inom BTH, har vi grupperat våra erbjudanden efter olika områden i er verksamhet där vi bedömer att du kan dra nytta av de kunskaper och resurser som finns inom BTH.

Nedanstående beskrivningar av de områden där vi tror oss kunna bistå dig, kan förhoppningsvis göra det enklare för dig att hitta rätt väg in till BTH:s resurser och samtidigt ge dig en uppfattning om vad BTH har att erbjuda. Ytterligare information om olika former av samverkan hittar du dessutom via länkarna i vänstermarginalen.

personalforsorjning kompetensutveckling

kunskapsutveckling innovation_och_utveckling

marknadsforing kontakter_och_natverk

Share Dela
Redigera